You are currently viewing WSZECHSTRONNOŚĆ DO USŁUG
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Aktualności

Proszę zwrócić uwagę na wszechstronną pokrywę do nadstawek poziomujących. Rozwiązanie skutecznie działa zarówno jako wieko, jak i podstawa. Znacznie ułatwia to oddzielenie różnych ładunków w jednym miejscu paletowym. W przypadku stosowania palet (preferowany system BOSPAL) nogi palet są bezpiecznie osadzone we wgłębieniach pokrywy.