WYTRZYMAŁOŚĆ OPAKOWAŃ BOSPAL

ODPORNOŚĆ OPAKOWAŃ BOSPAL NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wilgotność

Nasze testy dowiodły, że paleta z drewna prasowanego BosPal wystawiona na paroletnie działanie zmiennych warunków atmosferycznych, dopiero po 3-cim roku zaczęła ulegać znacznemu pogorszeniu stanu. Jednak narażenie produktów wykonanych z drewna prasowanego na długotrwałe i bezustanne  (3-4 miesięczne) działanie wilgoci może wpłynąć niekorzystnie na ich właściwości nośne. 

Aby zagwarantować ich wieloletnie użytkowanie zaleca się przechowywanie ich w suchych pomieszczeniach. 

Wysoka temperatura

Produkty BosPal są odporne na wysoka temperaturę występującą w warunkach naturalnych. W aspekcie odporności na wysokie temperatury mają podobne właściwości do palet i skrzyniopalet wykonanych z drewnianych desek.

Niska temperatura

Produkty wytworzone tą metodą bardzo dobrze sobie radzą z niskimi temperaturami. Nie ma przeciwskazań, aby były stosowane w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze, takich jak chłodnie.