OPAKOWANIA EKSPORTOWE - NORMY ISPM

OPAKOWANIA Z DREWNA PRASOWANEGO A PRZEPISY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ STOSOWANYCH W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (ISPM-15)

ispc compliant

Dlaczego palety i skrzynie z drewna prasowanego są idealnymi opakowaniami eksportowymi?

W przypadku opakowań używanych do wysyłek eksportowych obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy, znane jako ISPM-15. Te regulacje mają zastosowanie do materiału drzewnego używanego do produkcji standardowych drewnianych opakowań transportowych. W szczególności wykluczają one opakowania wytworzone z drewna prasowanego, ze względu na ich odporność na wszelkie pestycydy.

Po co są przepisy ISPM-15?

Drewno, niezależnie od jego pochodzenia, może zawierać szkodniki. W produkcji opakowań drewnianych często występuje problem niewystarczającego zabezpieczenia drewna przed rozprzestrzenianiem się szkodników. Standardy fitosanitarne są powszechnie stosowane przez wszystkie kraje w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych związanych z drewnem opakowaniowym.

 

Co mówią przepisy ISPM 15 o stosowaniu drewna jako materiału opakowań

„Drewno pochodzące z żywych lub obumarłych drzew może być porażone organizmami szkodliwymi. Materiał opakowaniowy często wytwarza się z surowego drewna niepoddanego przetworzeniu lub zabiegom mogącym usunąć lub uśmiercić takie organizmy, dlatego stanowi on drogę ich przenoszenia i rozprzestrzeniania.

Jak wykazano, drewno sztauerskie stwarza szczególnie wysokie zagrożenie zawleczenia i rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych. Ponadto, drewno opakowaniowe jest bardzo często ponownie wykorzystywane, naprawiane lub regenerowane (co opisano w rozdziale 4.3). Trudno jest ustalić prawdziwe miejsce pochodzenia każdego elementu drewnianych opakowań i dlatego ocena ich stanu fitosanitarnego nie jest prosta.

W związku z tym często niemożliwe jest przeprowadzenie normalnej procedury oceny zagrożenia agrofagiem w celu ustalenia, czy zastosowanie środków jest niezbędne i jaki powinien być ich zakres. Z tego względu niniejszy standard opisuje międzynarodowo przyjęte środki, które mogą być stosowane wobec drewna opakowaniowego przez wszystkie kraje w celu znaczącego ograniczenia ryzyka zawleczenia i rozprzestrzeniania większości organizmów kwarantannowych powiązanych z tym materiałem.”

– cytowane z ISPM-15 (2009)

Których opakowań drewnianych dotyczą przepisy normy ISPM-15?

Przepisy fitosanitarne dotyczą wszystkich opakowań drewnianych, które mogą występować w importowanej przesyłce, w tym w przesyłkach, które nie są poddawane rutynowej inspekcji fitosanitarnej.

 

Drewniany materiał opakowaniowy objęty przepisami ISPM-15.

„Niniejsze wytyczne dotyczą drewnianego materiału opakowaniowego w każdej formie mogącej stanowić drogę przenoszenia dla organizmów szkodliwych stwarzających zagrożenie przede wszystkim dla żywych drzew. Obejmują drewniany materiał opakowaniowy, taki jak skrzynki, pudła, klatki, drewno sztauerskie, palety, bębny i szpule do nawijania kabli, który może występować w niemal każdej importowanej przesyłce, w tym w przesyłkach, które nie są poddawane rutynowej inspekcji fitosanitarnej.”

Których materiałów drewnianych te przepisy NIE dotyczą?

Przepisy ISPM 15 nie dotyczą poniższych przypadków:


– drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z cienkiego drewna (grubości 6 mm lub mniejszej);

– drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z przetworzonego drewna,
taki jak sklejka, płyty wiórowe, płyty OSB lub fornir, z użyciem kleju, wysokiej
temperatury lub ciśnienia lub połączenia tych środków;


– beczki na wino lub produkty spirytusowe poddane działaniu wysokiej temperatury podczas produkcji;

– opakowania ozdobne na wino, cygara i inne przedmioty wykonane z drewna poddanego przetworzeniu i/lub procesowi produkcji eliminującemu organizmy
szkodliwe;

– trociny, zrzyny i wełna drzewna

– elementy drewniane na stałe zamocowane do pojazdów transportowych i kontenerów.

 


Wszystkie rodzaje opakowań firmy Bospal, w tym palety, skrzyniopalety oraz skrzynie zwolnione są z konieczności przeprowadzania zabiegów fitosanitarnych związanych z wymogami  ISPM-15.