OPAKOWANIA EKSPORTOWE

OPAKOWANIA Z DREWNA PRASOWANEGO A PRZEPISY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ STOSOWANYCH W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (ISPM-15)

Dlaczego palety i skrzynie z drewna prasowanego nazywane są eksportowymi?
W przypadku opakowań używanych do wysyłek eksportowych, stosowane są bardzo rygorystyczne przepisy – ISPM-15. Przepisy te skierowane są do materiału drzewnego stosowanego w produkcji standardowych, drewnianych opakowań transportowych. Wykluczają one opakowania produkowane z drewna prasowanego, gdyż te są odporne na wszelkie pestycydy.

ISPM-15/ IPPC

O przepisach normy ISPM-15…
Po co są przepisy ISPM-15?
W drewnie wszelkiego pochodzenia mogą znajdować się szkodniki. Często w produkcji opakowań drewnianych stosuje się drewno w sposób niewystarczająco zapobiegający rozprzestrzenianiu się szkodników. Standardy fitosanitarne są możliwe do zastosowania wobec drewna opakowaniowego przez wszystkie kraje aby redukować ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych powiązanych z tym materiałem.
Drewno używane jako materiał opakowaniowy w praktyce.

„Drewno pochodzące z żywych lub obumarłych drzew może być porażone organizmami szkodliwymi. Materiał opakowaniowy często wytwarza się z surowego drewna niepoddanego przetworzeniu lub zabiegom mogącym usunąć lub uśmiercić takie organizmy, dlatego stanowi on drogę ich przenoszenia i rozprzestrzeniania.

Jak wykazano, drewno sztauerskie stwarza szczególnie wysokie zagrożenie zawleczenia i rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych. Ponadto, drewno opakowaniowe jest bardzo często ponownie wykorzystywane, naprawiane lub regenerowane (co opisano w rozdziale 4.3). Trudno jest ustalić prawdziwe miejsce pochodzenia każdego elementu drewnianych opakowań i dlatego ocena ich stanu fitosanitarnego nie jest prosta.

W związku z tym często niemożliwe jest przeprowadzenie normalnej procedury oceny zagrożenia agrofagiem w celu ustalenia, czy zastosowanie środków jest niezbędne i jaki powinien być ich zakres. Z tego względu
niniejszy standard opisuje międzynarodowo przyjęte środki, które mogą być stosowane wobec drewna opakowaniowego przez wszystkie kraje w celu znaczącego ograniczenia ryzyka zawleczenia i rozprzestrzeniania większości organizmów kwarantannowych powiązanych z tym materiałem.” – cytowane z ISPM-15 (2009)

 

Których opakowań drewnianych dotyczą przepisy normy ISPM-15?

Przepisy fitosanitarne dotyczą wszystkich opakowań drewnianych, które mogą występować w importowanej przesyłce, w tym w przesyłkach, które nie są poddawane rutynowej inspekcji fitosanitarnej.

 

Drewniany materiał opakowaniowy objęty przepisami ISPM-15.

„Niniejsze wytyczne dotyczą drewnianego materiału opakowaniowego w każdej formie mogącej stanowić drogę przenoszenia dla organizmów szkodliwych stwarzających zagrożenie przede wszystkim dla żywych drzew. Obejmują drewniany materiał opakowaniowy, taki jak skrzynki, pudła, klatki, drewno sztauerskie, palety, bębny i szpule do nawijania kabli, który może występować w niemal każdej importowanej przesyłce, w tym w przesyłkach, które nie są poddawane rutynowej inspekcji fitosanitarnej.”

Których materiałów drewnianych te przepisy NIE dotyczą?

– drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z cienkiego drewna
(grubości 6 mm lub mniejszej)

– drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z przetworzonego drewna,
taki jak sklejka, płyty wiórowe, płyty OSB lub fornir, z użyciem kleju, wysokiej
temperatury lub ciśnienia lub połączenia tych środków

– beczki na wino lub produkty spirytusowe poddane działaniu wysokiej temperatury
podczas produkcji

– opakowania ozdobne na wino, cygara i inne przedmioty wykonane z drewna
poddanego przetworzeniu i/lub procesowi produkcji eliminującemu organizmy
szkodliwe

– trociny, zrzyny i wełna drzewna

– elementy drewniane na stałe zamocowane do pojazdów transportowych i
kontenerów.

Copyrights by Eddi Complex Sp. z o.o. SK.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Eddi Complex Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Stara Droga 1, 32-600 Oświęcim, Poland
e-mail: info@bospal.pl

DANE FIRMY

Eddi Complex Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Krakowska 98a, 32-650 Kęty, Poland

+48 33 484 18 55

+48 33 845 55 46

e-mail: info@bospal.pl

Close Menu