You are currently viewing ENERGIA, ENERGIA… ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGIĄ
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Aktualności

Brakuje nam energii. Palety Bospal wykonane są ze zrębki drewnianej suszonej na słońcu w suszarnie napędzanej zrębką. W procesie nie ma śladów paliw kopalnych.