You are currently viewing ENERGIA, ENERGIA… ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGIĄ

Brakuje nam energii. Palety Bospal wykonane są ze zrębki drewnianej suszonej na słońcu w suszarnie napędzanej zrębką. W procesie nie ma śladów paliw kopalnych.