You are currently viewing WIELKI DZIEŃ DLA NASZEJ MATKI ZIEMI I NASZYCH KLIENTÓW!
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Aktualności

Chcielibyśmy poinformować, że w naszej firmie rozpoczął pracę nowy zestaw form. Z satysfakcją obserwujemy znaczny wzrost naszej produkcji. Dziękujemy zespołowi inżynierów, dziękujemy projektantom!
Teraz znacznie skracamy czasy realizacji zamówień, podnosimy jakość i zwiększamy możliwości recyklingu!