You are currently viewing WIELKI DZIEŃ DLA NASZEJ MATKI ZIEMI I NASZYCH KLIENTÓW!

Chcielibyśmy poinformować, że w naszej firmie rozpoczął pracę nowy zestaw form. Z satysfakcją obserwujemy znaczny wzrost naszej produkcji. Dziękujemy zespołowi inżynierów, dziękujemy projektantom!
Teraz znacznie skracamy czasy realizacji zamówień, podnosimy jakość i zwiększamy możliwości recyklingu!