You are currently viewing ZUPEŁNIE NOWE
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Aktualności

Zupełnie nowy dzień, zupełnie nowe palety… to palety nadające się do 100% recyklingu wykonane na zupełnie nowych formach!