You are currently viewing KOLEJNE UDOSKONALENIA NASZYCH PALET
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Produkty

Kontynuujemy doskonalenie naszych wyrobów. W celu uzyskania jeszcze lepszej zgodności z formatami palet 1200×800 wprowadziliśmy modyfikacje wymiarowe.