You are currently viewing LICZY SIĘ WAGA
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Produkty

Kolejną oszczędnością stosowania palet niestandardowych wynika z redukcji wagi palety. Paleta systemu BOSPAL jest lżejsza o gwoździe, wsporniki, dodatkowe pasy i inne tego typu zabezpieczenia. Głębokość tłoczenia palet to około 17cm.