You are currently viewing KOLEJNE UDOSKONALENIA NASZYCH PALET

KOLEJNE UDOSKONALENIA NASZYCH PALET

Kontynuujemy doskonalenie naszych wyrobów. W celu uzyskania jeszcze lepszej zgodności z formatami palet 1200×800 wprowadziliśmy modyfikacje wymiarowe.