You are currently viewing GDZIE POCZĄTEK MA EKOLOGIA?
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Ekologia

Gdzie zaczyna się ekologia? Oczywiście z niszczeniem, mieleniem i łamaniem. W recyklingu który daje nowe przeobrażone życie paletom odpadowym czy wybrakowanym. Ta na zdjęciu ujrzy świat po raz trzeci.